Video Clip
Trung tâm Nghị lực sống - VTV Cuộc sống thường ngày
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Nguyễn Thảo Vân và Trung Tâm Nghị Lực Sống 12/01/2015 8512 
Phóng sự - Thầy giáo tí hon truyền nghị lực cho các học viên khuyết tật 12/01/2015 7050 
I Am Beautiful 06/01/2015 9681 
Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Office Word 29/11/2014 16896 
Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Excel 16/03/2014 8970 
Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Powerpoint 16/03/2014 8545 
Giáo trình tin học căn bản - Bài 1 16/03/2014 8871 
Giáo trình tin học căn bản - Bài 2 16/03/2014 8226 
Giáo trình tin học căn bản - Bài 3 16/03/2014 9597 
10 Giáo trình tin học căn bản - Bài 4 16/03/2014 8673 

 Trung tâm Nghị lực sống là Doanh nghiệp Xã hội thành lập với mục đích hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật thông qua đào tạo CNTT, hướng nghiệp, tìm việc làm, phát triển các hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm của NKT
Địa bàn: Hà Nội, Nghệ An