Nghị Lực Sống - Hỗ trợ hoà nhập toàn diện cho Người khuyết tật
Video Clip
Trung tâm Nghị lực sống - VTV Cuộc sống thường ngày
 
STT                                      TÊN VIDEONGÀY ĐĂNGXEM
Nguyễn Thảo Vân và Trung Tâm Nghị Lực Sống 12/01/2015 6815 
Phóng sự - Thầy giáo tí hon truyền nghị lực cho các học viên khuyết tật 12/01/2015 5622 
I Am Beautiful 06/01/2015 8056 
Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Office Word 29/11/2014 15061 
Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Excel 16/03/2014 7266 
Giáo trình tin học văn phòng Microsoft Powerpoint 16/03/2014 6942 
Giáo trình tin học căn bản - Bài 1 16/03/2014 7256 
Giáo trình tin học căn bản - Bài 2 16/03/2014 6591 
Giáo trình tin học căn bản - Bài 3 16/03/2014 8040 
10 Giáo trình tin học căn bản - Bài 4 16/03/2014 7075 

 Trung tâm Nghị lực sống là Doanh nghiệp Xã hội thành lập với mục đích hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật thông qua đào tạo CNTT, hướng nghiệp, tìm việc làm, phát triển các hoạt động kinh doanh, quảng bá sản phẩm của NKT
Địa bàn: Hà Nội, Nghệ An